Close

Who overvekt

Temaside med faktaark og forskningsnyheter om overvekt og fedme. Obesity fact sheet from WHO providing key facts and information on causes, health consequences, double burden of disease, prevention, WHO response. Mye av rapporten ble imidlertid overskygget av WHO sine beregninger på at hele milliard mennesker er overvektige. Jeg tror rapporten vi være en vekker for . Europa har den høyeste andelen røykere og alkoholdrikking verden sett under ett, og bare USA har flere overvektige.

Overvekt øker risikoen for kroniske folkesykdommer. En balanse mellom matinntak og fysisk aktivitet er avgjørende for om en går opp eller ned i vekt. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i . Overvekt er forbundet med økt risiko for hjertekar sykdommer og for utvikling av diabetes (type 2-diabetes). Det er spesielt økt midjeomfang, livvidde, som synes . Overvekt, tilstand med for store energilagre i form av fettvev.

Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens . Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og .