Close

Prostatakreft dødelighet

Om dødelighet og kvalitet ved prostatakreft. Mange medieoppslag de siste årene peker misvisende og ensidig på svakheter i norsk . Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med.

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos. Siden 19har dødeligheten som følge av prostatakreft gått ned med prosent per år i Norge. Prostatakreft er en kreftform som rammer prostatakjertelen. Dødeligheten av prostatakreft har falt i USA, men da hoveddelen av opererte pasienter har hatt lavrisiko-svulst med minimal risiko for å dø, kan . Norske menn har verdens høyeste dødelighet av prostatakreft, og den eneste måten å avdekke kreften på et tidlig nok stadium på, er å teste . Prostata er en kjertel mellom urinblæren og bekkenbunn. Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av prostatakreft.

Størst økning i forekomst har vi sett for føflekkreft, annen hudkreft, testikkelkreft og prostatakreft, som alle er kreftformer med gode leveutsikter i . Etter år var det ingen reduksjon i død av prostatakreft i en screenet gruppe sammenliknet med en kontrollgruppe. Det er fortsatt usikkert om screening for . Konklusjon: Det er evidens for at systematisk PSA-basert screening og tidlig påvisning av prostatakreft kan redusere prostata-spesifikk dødelighet. Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft viser en synkende dødelighet av prostatakreft for alle aldersgrupper. Norge og resten av Skandinavia er land med høy dødelighet av prostatakreft, samtidig som vi har noen av verdens høyest forventede levealdre. Eivor Hernes, Lege, Kreft og kirurgiklinikken, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Risikoen for å dø av prostatakreft kan reduseres ved å spise mer sunt vegetabilsk fett, og kutte i karbohydratene. RAMMES: Hovedgruppen som får prostatakreft er de over år, og det er sjelden å få. Kreftformen har omtrent prosent dødelighet. Hvert år dør 10norske menn av prostatakreft. Som det landet med tredje høyest dødelighet i hele verden, sier Axcrona til TV 2. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i de fleste land i den vestlige. Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata.

Omtrent 50menn blir diagnoisert med prostatakreft årlig, ca. En europeisk undersøkelse viser nå at screening kan minske dødeligheten med prosent for prostatakreft, til sammenligning ser man at ved . Og den største studien hittil for å se på forholdet mellom røyking ved diagnostisering av prostata kreft og prostatakreft spesifikk dødelighet og gjentakelse. Bare minutter trening om dagen kan redusere samlede tallene for dødelighet hos pasienter med prostatakreft, ifølge funnene presentert på American . Dette fører til økte forskjeller i dødelighet mellom ulike utdanningsgrupper. Den sosiale gradienten i dødelighet av prostatakreft er tilnærmet fraværende i alle . Likevel har norske menn verdens høyeste dødelighet av prostatakreft og det er den nest vanligste kreftdødsårsaken hos norske menn.

Internasjonalt ligger vi blant de land med høyest forekomst med hensyn til dødelighet av prostatakreft, selv om dødeligheten har gått litt ned de siste årene. Menn med påvist prostatakreft som driver energisk trening i mer enn tre. Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft.

Mens dødeligheten av prostatakreft har vært nokså uforandret over lengre ti har antall nye tilfeller per år vært stigende fra ca. Noen av de i verden som bruker mest, likevel er det slik at dødeligheten for de som blir diagnoisert med prostatakreft er 3.