Close

Hvorfor løses ikke jod i vann

Rapport fra kjemiforsøket Likt løser likt. Når Jod ble løst i vann, var ikke dette helt uløselig, altså delvis løselig. Grunnstoff jod er i form av gråsvarte grafittlignende krystaller som består av.

Jod er lite løselig i rent vann (01del løselig i 1deler vann ved °C), men. I en løsning av stivelse gir jod en karakteristisk intens blå farge. Jod er ikke like reaktivt som de lettere halogenene (fluor, klor og brom), men det . Før vi begynte forsøket fant vi ut at Parafinolje og Jod er upolare.

Vis du blander polare og upolare molekyler, vil det ikke skje noe. HVORFOR løser egentlig et upolart løsemiddel et upolart stoff? Prøv å ta jo heksan og vann i en blanding og rist:) (Jod er et stort atom og van der waals bindinger Har du ikke en bruker på?Hvorfor blir det en farget løsning?innlegg13. sep 2012Kjemi II eksameninnlegg24. apr 2010Løselig eller uløselig?innlegg7. feb 2009Heptan med vaselin og jod (farge?)innlegg7. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetBufretJod finnes ikke fritt i naturen, og forekommer vesentlig som lettløselige jodsalter i. Jod løses lett i løsningsmidler som CClog kloroform (CHCl3) og gir fiolett farge. Er dette løsemidler for upolare stoffer (de er jo selv upolare) hvordan virker et. Vannet løses polare stoffer med å danne bindinger med de polare gruppene.

Det er disse kreftene som holder bensin sammen som en væske; hadde det ikke virket krefter mellom de ulike. Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

Vi Gjorde: Vi la noen jodkrystaller i et reagensrør, så varmet vi de opp. Vi så at jod ikke løste seg i vann, men i etanol ble den nesten svart. Vi skal se på og finne ut om påstanden likt løser likt stemmer i praksis.

Vann blandes ikke med heksan, stoffene skiller seg. Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff – enten dette stoffet. Forklar ut fra strukturformelen til vann hvorfor vann er et polart løsemiddel. I denne aktiviteten skal vi bruke vann og heksan som løsemidler. II)sulfat og jod til hver sin lille beholder. Noter om stoffene løses eller ikke, og hvilke farger løsningene eventuelt får.

Hvorfor kan vi betrakte ioneforbindelsene som polare stoffer? Holder på en rapport og lurer på om hvorfor vi kan betrakte ioneforbindelser. Fargen er vel heller ikke så mystisk – jodkrystallene er jo lilla i . Vi skulle blande fire stoffer: kaliumjodi soyaolje, kobber(II)sulfat-pentahydrat og jod med vann og heksan. Og hvordan ser strukturformelen til et vann molekyl og heksan ut? De stoffene vi brukte var, Kl, parafinolje, kobber(ll)sulfat – pentahydrar og jod . Det inngår kjemiske forbindelser med mange andre stoffer, men er ikke like reaktivt. Jod blir brunt og løses dårlig opp i vann, men løses lett opp i kloroform og . Ta jodprøve på sukker, salt, potetmel og natron.

Hvordan kan dere framstille resultatet av undersøkelsen slik at det er lett for andre å. Ta noen dråper av løsningen og bland ut med vann til en lys gul blanding. En klype natron gjør også underverker for grønnfargen i grønnsaker (men ikke bruk for mye, for da blir det bare mos). Jod kan ikke brukes til å påvise disakkarider, men derimot polysakkarider. Hvis vi har en løsning med stivelse som vi tilsetter jo vil denne bli blå.

Innholdet av syre i bakepulver innebærer altså at man ikke trenger å tilsette. Sitronsyre og natron løst i vann reagerer med hverandre og det. Bruk en ny pipette og tilsett jod til juice- og stivelsesblandingen.

Og det er en myte at fordi husholdningssalt er tilsatt jo så er ikke jodmangel. David Derry sa; ”Lugol’s Solution Jod er en Jod og vann løsning som har .