Close

Borrelia smitte mellom mennesker

Borrelia-bakterien smitter ved flåttbitt, men nå tror forskere at den også. Borreliose er en infeksjonssykdom hos dyr og mennesker som er forårsaket av bakterien. Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Borreliose er ikke smittsom mellom mennesker. Sjansen for overføring av smitte er liten dersom flåtten fjernes innen et døgn. Symptomer på sen utbredt borrelia-infeksjon oppstår måneder til år etter smitte hos. Bakterien kan smitte til mennesker ved direkte kontakt med syke eller .

Det er også stor forskjell mellom symptomene i tidlig fase og det pasienten. Erythema Migrans, EM) er velkjent, og er i seg sjølv nær eit bevis på smitte. Noen flått har smitte som de overfører til mennesker. Hvis du blir smittet av sykdom på grunn av flåttbitt, er det viktig å få riktig diagnose og behandling så raskt . Flått er en mellomvert som kan overføre babesiose til mennesker. Harepest er en infeksjon hos gnagere som også kan smitte til mennesker.

Mennesker kommer hyppigt i kontakt med unge flåtter (nymfer), som er aktive i den perioden hvor. Hvis flåtten har Borrelia-bakterien, kan den overføre smitten. De første symptomene viser seg mellom få dager og ca. Flått er en liten midd som suger blod fra mennesker og dyr.

Flere studier viser at kun 1-av 1flåttbitt gir borreliasmitte, ogda er det. TBE er også ganske vanlig og utbredt i Mellom-Europa, Sveits og Tysklan sier Reiso. Borreliose er en infeksjonssykdom som oppstår etter et flåttbitt.

Det tar i typiske tilfeller mellom og uker fra bittet til erythema migrans.