Close

Trimetoprim 160 mg dosering

Akutt urinveisinfeksjon: Tabletter (mikstur): Voksne og barn år: 1mg (ml) 2. Terapeutisk: 1mg x eller 3mg vesp i 1–dager ved. Fordi trimetoprim er en folsyreantagonist og er teratogent i høye doser i .

Terapeutisk: 1mg x eller 3mg vesp i 1–dager ved ukomplisert og 5–dager. Trimetoprim er en tablettkur som blir forskrevet i enten 160mg eller 100mg dose. De fleste vil bli foreskrevet 160mg som må tas to ganger daglig over en periode .

Trimetoprim 1mg og 1mg: Tablett, filmdrasjert. Uansett, tablettene jeg har fått for dette hver gang jeg har vært hos legen, er Trimetoprim 1mg. I pakningsvedlegget står det om anbefalt . Aseptisk meningitt forårsaket av trimetoprim er mangelfullt dokumentert. En kvinne ble forskrevet trimetoprim 1mg tabletter med dosering 2 .