Close

Apocillin bivirkninger utslett

Som alle legemidler kan Apocillin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Datteren min reagerte med masse utslett når hun fikk apocillin. Men hun reagerte ganske raskt etter en dose.

Halsbetennelsen ble borte, men fikk masse utslett på bena. Jeg har nylig gått på en dager Apocillin 6x6mg daglig pga. Fikk rødt utslett typisk for borrelia ca august men koblet ikke dette til flått før . Omtrent 10-prosent av pasienter på sykehus, og 1-prosent av pasienter i allmennpraksis opplever bivirkninger ved medikamentell behandling.

Legemiddelutslett, uønskede reaksjoner i huden fremkalt av legemidler. En del bivirkninger i huden er doseavhengige og skjer hos nesten . Jeg reagerer på Apocillin og Imacillin og har fått selexid og Dikloksacillin som jeg må ta. Men jeg har ikke småprikkete utslett, bare kløe.

Jeg måtte slutte med Apocillin pga bivirkninger, kun etter dager. Hvis du får utslett og kløe av en eller annen type antibiotika, slutt å ta den . Antibiotika for bihulebetennelseinnlegg1. Når legemidler fører til allergi – Sinnetshelse.

BufretLignendeUtslett, eksem og elveblest. I dag har vi et meldesystem for bivirkninger av alle typer legemidler i regi av Statens legemiddelkontroll.