Close

Normale jernverdier

Normale voksne har ca 3-g jern i kroppen. BufretLignendeNormale voksne har ca 3-g jern i kroppen. Resten finnes lagret i lever, milt og beinmarg. Ferritin er en blodprøve som forteller om jernnivået i kroppen.

Men når bør ferritin måles, og hvilke nivåer regnes som normale? Hvis jeg ikke husker feil er normal-grensa for jernlagerene mellom og 200. Du ligger da på nedre normal, og har ikke veldig lave jernlagre.

Ferritin er et godt mål på det generelle jernnivået i kroppen. Måling av ferritin gjøres ved hjelp av en blodprøve som . Jernmangelanemi oppstår når lagrene er så små at kroppen ikke klarer å produsere nok Hemoglobin til å opprettholde en normal blodprosent. Det er hemoglobinverdien, symptomene og jernlageret (ferritin) som bestemmer hvor lenge man må stå på jern. Normalt har voksne mennesker 3–gram jern i kroppen. Sju måneder tok det å tappe jernverdiene ned til et normalt nivå.

Noen som vet om disse verdiene er helt normale eller om jeg bør. Hos en normal person inneholder hele kroppen cirka 30-milligram jern per. Hemakromatose gjør at kroppen tar opp mer jern enn normalt, noe som kan føre til unormalt store jernlagre og jernverdier i blodet. Har du mindre jernverdier enn hva som er normal, får du også dårligere kondis. Jeg km til et punkt hvor jeg virkelig måtte slite for å holde følge med faren min på . Hemoglobinverdien (blodprosenten) kan likevel være normal i denne situasjonen. Er det noen her som har lavt jernlager (ferritin), men har normal blodprosent (Hb)?

Ved å endre kostholdet og trene jevnlig i tillegg kan man leve et svært normalt liv med . Jeg fikk beskjed om at jeg hadde lave jernverdier og må starte opp med jerntabletter.