Close

Kronisk tretthet

Langvarig tretthet er en opplevelse av vedvarende tretthet i minst en måne mens kronisk tretthet er en opplevelse av vedvarende eller . Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av mer enn måneders varighet, og som hemmer dagliglivets . Tretthetsfølelse er et vanlig symptom (1).

I en norsk befolkningsundersøkelse rapporterte 1 kronisk tretthet (2). Både medisinsk og offentlig menes det mye . Men de fleste med kroniske smerter opplever at smertene tapper dem for krefter. Uttrykket Kronisk Utmattelse blir også ofte brukt i media.

Tretthet kan komme av hva som helst og på denne måten trivialiserer NPE ME og . KTS er en sykdom der man blir ekstremt trett, mer enn hva som regnes som normalt. For noen er plagene så store at bare det å komme seg ut . Fysiske sykdommer er likevel relativt sjeldne årsaker til tretthet. Kronisk tretthetssyndrom er en tilstand med uforklarlig tretthet.

Ved siden av kronisk utmattelsessyndrom, har tilstanden også blitt kalt Akureyri-sykdom, godartet myalgisk encefalomyelitt, kronisk tretthetssyndrom og immun . Dette diagnostiserer man ved å utelukke alle andre årsaker til trettheten. Kronisk utmattelsessyndrom er også kjent som ME (myalgisk encefalomyelopati). ME (myalgisk encefalomyelitt), kronisk tretthetssyndrom, .

En rekke tilstander og sykdommer kan gi kronisk tretthet eller utmattelse. I en norsk befolkningsstudie rapporterte 1 kronisk tretthet og slitenhet Mange . Kronisk fatigue er det begrepet som benyttes i forbindelse med tretthet som vedvarer mer enn måneder etter behandling er avsluttet og det ikke lenger er tegn . Det er ikke bare voksne som overlever kreft som sliter med kronisk tretthet. Tretthet som seneffekt inntreffer også blant personer som overlever barnekreft. Nettbasert CBT kan hjelpe barn og ungdom med kronisk tretthet tilbake til vanlig skolegang.

Kronisk tretthetssyndrom er en kompleks sykdom med mange symptomer. Disse er særlig knyttet til sentralnervesystemet og muskulatur. Selv den som er helt frisk, kan oppleve at utmattelse og tretthet til tider ”stikker.

Vedvarende utmattelse, er en overveldende opplevelse av tretthet og mangel på. Akutt fatigue er tretthet som kommer etter anstrengelse, slik vi alle erfarer, uavhengig av sykdom, og som gir seg etter hvile. Denne blogg handler om den tretthet som ikke går over selv om en hviler, selv om en sover hele natten. Da hun kom til vår klinikk, hadde hun vært plaget av kronisk tretthet i flere år etter å ha vært behandlet for sarkoidose et par år tidligere – en .