Close

Kols trening

Fysisk aktivitet er viktig for alle mennesker og ekstra gunstig for personer med kols. Selv om lungekapasiteten som regel ikke øker ved trening, vil den fysiske . Mer enn 20nordmenn er rammet av den kroniske lungesykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og tallet øker stadig.

Trening sammen med røykeslutt er de viktigste ikke-farmakologiske tiltak i behandling av personer med kols. Om lag 20nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Kolspasienter har stor nytte av å trene muskelgruppene i beina, . Noe av det viktigste du kan gjøre dersom du har kols er å være fysisk aktiv.

For det første: med tanke på din diagnose er det kjempebra at du ønsker å trene. Det gjelder også deg som har en kronisk lungesykdom. Trening kan bedre kondisjon og muskelstyrke og gi mer . Alle personer med kols kan trene uavhengig av alder og sykdommens alvorlighetsgrad. Treningen bør være allsidig og omfatte utholdenhets-, . Et flertall av kols-pasienter slutter å trene etter gjennomført rehabiliteringsprogram. Dermed går de glipp av gode helseeffekter. En treningsklubb-app for nettbrett skal motivere kolssyke til å komme i gang med trening – med felleskapet som drahjelp.

Veiledning i trening av pasienter med kols.

Fysioterapeuter og idrettspedagoger som jobber med pasienter med kols. Hver mandag og fredag samles en gruppe med KOLS pasienter til trening hos FYSIOTRIM1. Dette er trening for alle som har en eller annen form for . Når man trener opp styrken til KOLS-pasienter er benpress en viktig øvelse. KOLS), mens nedsatt fysisk prestasjonsevne. KOLS, i det fysisk trening bedrer fysisk evne og reduserer dyspnoe.

Ved å trene utholdenhet økes arbeidskapasiteten slik at det blir lettere å gå fra A til B. Oksygenopptaket blir bedre og hjertets kapasitet styrkes, . Et unikt forskningsprosjekt i Trondheim kan gi KOLS-pasienter en lettere hverdag. Etter knappe ti uker med målrettet trening, har pasientene fått en kraftig økning . Detaljer: Skrevet av Christian Anker: Sist oppdatert 12. Video: Ulf Kåre Evensen i samtale med lege Christian . Resultatene viser at fysisk aktivitet, trening og røykeslutt er viktig for å redusere langtidskonsekvensene av kols.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) rammer ikke bare lungene. Redusert muskelfunksjon er en av de klinisk mest betydningsfulle . Studien er viktig fordi den klart viser at det ikke bare er medisiner som skal til for å bedre livskvaliteten til mennesker med kols, sier norsk .