Close

Hva er høyt kolesterol

Medisiner kan senke høyt kolesterol, og trening, sunne matvaner og et lavt. Du bør be om å få notere verdiene slik at du senere vet hva som er ditt nivå av de . Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle?

Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og . Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol. Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Livsstil og kosthold er de viktigste årsakene til høyt kolesterol hos de fleste pasienter: Overvekt, spesielt bukfedme; Usunt .

Her finner du svarene på: Hva er normalt kolesterolnivå? Når er det nødvendig å sette i gang kolesterolsenkende behandling . Høyt kolesterol, hyperlipidemi, forekommer hos ca. Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet.

Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er ikke alltid så lett å vite hva slags mat som bidrar med mye mettet fett, fordi det ofte ligger skjult . Det finnes medikamenter mot høyt kolesterol, men det er også en del ting. Hva er forhøyet kolesterolinnhold i blodet? Man kan ikke merke et høyt kolesterolnivå, men man kan merke de følgevirkningene som kan .