Close

Lett depresjon symptomer

Ikke alltid så lett å oppdage; Viktige fakta om depresjon; Hvordan føler du. Symptomene på depresjon kan variere fra person til person og fra gang til gang. Det er lett å si at man er litt deprimert om dagen, men disse vet kanskje ikke helt hva det vil si å .

Symptomer på depresjon; Behandling av depresjon; Tips til hva du selv kan gjøre; Prognose. Lett trening som å gå eller å svømme kan bedre humøret. Dersom du er trist over lang ti kan du være deprimert.

Under ser du noen symptomer på depresjon.

Her leser du om vanlige depressive symptomer. Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt . Depresjon tømmer en for energi, håp, driv og motivasjon og gjør det.

Men selv om det å overvinne depresjon verken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon, men den har mildere symptomer og den varer lengre.