Close

Frikort altinn

For å benytte tjenesten må du først bestille frikort på skatteetaten. Tjener du 0kroner eller mindre i året, kan du bestille frikort. Har du flere arbeidsgivere må du husk å fordele frikortbeløpet og bestemme hvor mye hver . Ett frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet ditt, får du beskjed via e-post eller SMS. Det er bare de arbeidsgiverne som har bedt om frikortet ditt, du kan fordele . Frikort for helsetjenester får du når et visst beløp i egenandeler er betalt.

Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Bestill frikort, se hvor mye du har betalt i egenandeler og hvor mye du må betale for ulike helsetjenester, som lege eller fysioterapeut, her. Det er hvor mye du regner med å tjene som avgjør om du skal søke om frikort eller.

Er du registrert e-bruker, får du informasjonen i meldingsboksen din i Altinn. Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak og én for egenandelstak 2. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen . Det er også mulig å hente inn skattekortene manuelt fra Altinn. Også frikort med beløpsgrense finnes kun elektronisk, og hentes ut på samme . Et frikort er et bevis på at du ikke skal betale skatt. Har du frikort får du også beskjed om å fordele fribeløpet dersom . Når du får en ansatt som ønsker frikort må den ansatte søke om dette selv.

Hvis du sender inn skattekortforespørsel før dette er tildelt, vil du få melding om at det . Tjenesten er enkel å finne (Bestill frikort – Skatteetaten). Dette gjør du ved å logge deg inn på Altinn og søke opp tjenesten . Frikort med beløpsgrense: Når du har fått utsendt frikort med beløpsgrense, må du gi beskjed til NAV slik at vi får hentet det inn elektronisk. Bare tenkte altinn var så fancy at det var en knapp hvor man kunne se hvor . En utskrift av skattetrekksmeldingen fra Altinn vil tjene som dokumentasjon på når frikortet er utstedt – skattetrekksmeldingen er utstedt samme .