Close

Etableringsprøven

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringsste og servere mat og alkoholfri drikke, må . Etableringsprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serve- ringsloven .

Serveringssteder må ha en daglig leder, og han eller hun må ha gjennomført en etablererprøve. Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Leanprosjektet har vært veldig bra for oss.

Vi har hatt stor fremgang ved hjelp av enkle grep.

Vi kan vise til økt produktivitet på service av nøter det siste året . Kunnskapsprøven for styrere og stedfortredere av skjenkebevillinger. Etablererprøven om serveringsloven skal avlegges på maks minutter, her gir ikke forskriftene mulighet for forlenget tid.

Gjennomføring av etableringsprøven koster kr. Dersom beløpet skal faktureres, kommer det er faktureringsgebyr på kr. På grunn av kapasitet må vi begrense antall deltakere per prøve . Du må ha tatt skjenkeprøven, noen krever også etableringsprøven.

Du lager vaktlister, tar varebestilling, oppgjør, du har ansvar for ansettelser . Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive . Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått etablererprøven. Daglig leder er benevnt ”serveringsstedets styrer” i forskrift om etablererprøve. For å søke om serveringsbevilling må du ha bestått etablererprøven.

Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder . Den som skal være daglig leder på et serveringsste og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven. Tid for prøvetaking avtales på forhånd med oss, ta kontakt på telefon 00.