Close

Bihuler funksjon

Bihuler, nesens bihuler, luftfylte hulrom som finnes i visse ansiktsknokler, og som har forbindelse til nesehulen eller nesesvelgrommet. Bihulene har såvidt vi vet ingen betydning for respirasjonen. Ved infeksjoner i nese og bihuler hovner slimhinnen opp, slimet blir tykkere og seigere.

Hennes spesialinteresse er bihulene, disse strukturene som har en litt uklar funksjon hos mennesket. Nese- og bihuleproblematikk – rhinosinusitt – er vanlig og . Noen forskere mener at de opprinnelig formet ansiktet, men at de nå bekjemper virus og bakterier fra nesen. Bihulebetennelse, også kalt sinusitt, er en vanlig infeksjon i ansiktsskjelettets bihuler.

Disse bihulene er vanligvis luftfylte og har forbindelse med luftrommet i . Nese og bihuler omfatter slimhinner i de øvre luftveier. Man vet ikke med sikkerhet hvorfor vi har bihuler. Noen mener bihulenes funksjon er å gjøre hodeskallen lettere, mens andre mener at vi har dem for at de skal . Tok bilde av bihulene rett etter en kur i fjor, og legen så da at det ikke var noe unormalt. Fra venstre: Bihuler, menneskefot med fem tær, halebein og person med.

Grunnen til problemen er oftest for små åpninger til bihulene som lett går tett ved. Jeg var på MR for ett par uker siden og fikk i går brev fra legen om at det var ikke normale forhold i bihulene mine og jeg skulle ringe han for videre hva vi skulle . BIHULER Mange har problemer med sin nese- og bihuler i form av hyppige infeksjoner, redusert luktesans, mye sliming eller tett nese, tidvis neseblødninger og .

Jeg synes tette bihuler er noe å syte for jeg, Justine, for det kan være. Noen mener bihulenes funksjon er å gjøre hodeskallen lettere, mens . Funksjonen av bihuler er ikke klart forstått. Ansikts bihulene er hulrom fylt med luft.

Det er fire store bihulene i ansiktet, referert til som bihuler: maxillaris, frontal, ethmoid og sphenoid. Deres funksjon er å varme den inhalerte luft, . Akupunkturbehandling kan opprette normal funksjon i slimhinnene.