Close

Kortison bivirkninger hud

Hudforandringer: Strekkmerker og tynn, skjør hud. En kortvarig – kur- med kortison vil sjeldne gi bivirkninger. Kortison er en av de kraftigste betennelsesdempende stoffene vi kjenner og brukes blant.

Bivirkninger ved langvarig og jevnlig bruk av kortison på huden. De vanligste bivirkninger ved bruk av lokale kortisonpreparater (salver, kremer, oppløsninger) er: Acne. Kortisonkremer er et av de beste hjelpemidlene vi har i behandlingen av. Svake steroidkremer har ingen virkning på psoriasis hos voksne med normal tykk hud. I noen tilfeller kommer det store bivirkninger etter noen måneder, i andre . Hos barn og ungdom er det imidlertid vist at bivirkninger i . Eksemhud har spesielle behov og krever mye pleie. Masser kortisonkremen godt inn i huden morgen og kveld til du er bra,.

Bivirkninger som kan oppstå ved langvarig bruk: Tynnere hu arr, sår . Mulige bivirkninger er avhengige av dosering og behandlingstid. Huden kan ved lang tids bruk bli tørr og tynnere. Kortison kan gi mange alvorlige bivirkninger, spesielt når det tas i. Kortisontabletter mer enn uker er ikke bra; Kortison på hud går bra .

Hvilke bivirkning kan man få av kortisoninjeksjoner? Av og til kan det komme brunlig misfarging av huden der injeksjon gis. Kortisonkremer har vært brukt innenfor hudfaget siden slutten av 1950-tallet. Har kortison brukt på huden andre bivirkninger enn tynn hud? Min ellefte kur, sover ikke, øm hu sjelvinger, kraper. Er skremt av bivirkninger av prednisolon.

Kortisonpreparatenes bivirkninger er at huden kan bli tynn, gjennomskinnelig og skjør hvis for sterke preparater brukes for lenge. En del bivirkninger i huden er doseavhengige og skjer hos nesten alle som. Et eksempel er hudforandringer ved langvarige kortisonkurer: . Dette er bivirkninger som reduseres eller går tilbake når behandlingen avsluttes. Akutt eksem er preget av rø hoven og kløende hud med eventuelt.

Kortison har bivirkninger i store doser, skjønt, og det finnes alternativer som du kan. Det er mulig at huden i ansiktet ditt kan også synes å være blanke eller . Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige.