Close

Vitamin b6 mangel

Vitamin Ber nødvendig for energiomsetningen i kroppen og for nervesystemet. Mangel på vitamin Bses sjelden, i tilfelle som mangel på alle B-vitaminene. B6-vitamin er en felles betegnelse for tre kjemisk beslektede forbindelser:.

Mangel på B6-vitamin er sjelden og ses kun sammen med mangel på andre . Vitamin Bhar en rekke viktige funksjoner i kroppen, men er først og fremst nødvendig. Mangel på vitamin Ber sjeldent, og forekommer kun i forbindelse på . Vitamin Ber nødvendig for at nervesystemet skal fungere normalt og for at kroppen skal kunne danne og bryte ned aminosyrer for å danne energi.

For at homocystein skal kunne tilbakedannes til metionin, trengs vitamin Bog folsyre. For at homocysteinet skal kunne omdannes til cystein, trengs vitamin B6 . Mangel på vitamin Bforekommer sjelden, da behovet dekkes gjennom et normalt kosthold. Alkoholikere er derimot utsatt for mangel på . Her kan du se anbefalede doser, virkninger og eventuelle bivirkninger. Vitamin Ber et vigtigt vitamin da der er en udbredt mangel på dette vitamin.

Mangel på vitamin Bkan oppstå allerede etter noen uker uten tilførsel. Vitamin Bmangel er ikke veldig utbredt i Norge, men visse grupper kan være mer . I kroppen finner vi vitamin Bi hovedformene pyridoksin (PN), pyridoksamin (PM).

Mangel på Bkan føre til tilstanden hypokrom anemi, der .