Close

Ulike typer smerter

Smerte er en ubehagelig opplevelse som forbindes med skade, eller noe som. Hvilke faktorer påvirker vår følelse av smerte? Smerte er en ubehagelig opplevelse som forbindes med skade, eller noe.

De ulike typer smerte; Forskjellen på akutte og kroniske smerter; Vil du vite mer . Det finnes mange forskjellige typer smerte, og alle har innvirkning på. Mennesker er flinke til å venne seg til ulike typer av inntrykk og hendelser, men studier . Denne nettsiden gir informasjon om ulike typer av psykiske lidelser og om vedvarende plager som søvnproblemer, utmattelse og smerter.

Som de fleste også vet finnes det mange forskjellige typer smerte. Ulike smerte syndromer som kan avdekkes ved hjelp av McGill P. Gjennom dette og kommende innlegg vil vi si litt om hva smerte er, hvilke ulike typer smerte som finnes, hvorfor vi føler smerte osv. Smerte, ubehagelig følelsesopplevelse som skyldes inntruffet eller truende.

Smerteklinikker vurderer ulike smertetyper, og prøver å finne . Smerter kan dessuten føles på ulike måter, det finnes ulike. Nevropatisk smerte kan være en medvirkende årsak ved ulike typer av kronisk smerte1.

Langvarige og kroniske smerter er et av helsevesenets store .