Close

Tarmkreft prognose

Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i tykktarm, endetarm og tynntarm behandles og vanlige . Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom. Prognosen er imidlertid god dersom kreften oppdages tidlig. Men ikke alle med spredning til leveren hadde like dårlige prognoser. Overlevelsen er 50-prosent for alle tilfeller tykktarmskreft etter fem år. Jo mer sykdommen har spredd seg, desto dårligere er prognosen.

TARMKREFT: begynner som regel som en polypp i tarmen eller.

Prognose avhenger av stadium av kreft og folk med kreft på stadium I har en . Denne betydelige forskjellen i prognose understreker hvor viktig det er å oppdage kreften tidlig, sier dr. Hvert år får 35norske kvinner og menn kreft i tykktarmen. Mange lever med kreften uten å vite om den – helt til den blir dødelig. SYMPTOMER PÅ TARMKREFT: Problemer med tarmen over flere uker, er et av flere tegn på at noe kan være galt. Gentester gir sikrere prognoser for tarmkreft.

Aktivitetsnivået til noen få gener i en kreftsvulst kan fortelle om hvordan sykdommen vil forløpe for pasienten.