Close

Syre base mat

Mange forfattere har erkjent dette og har skrevet bøker med oversikter over hvordan ulik mat produserer syre eller base i våre kropper. Visste du at en matvares syre- eller base dannende effekt på kroppen ikke har noe å gjøre med matvarens pH-verdi? For eksempel er sitroner veldig sure, men .

Pluss står for baseoverskudd og minus for syreoverskudd. Maten vi spiser består ofte av sure og basiske stoffer. Bergs forskning påviste hvilke matvarer som inneholdt syre og hvilke som var. For å jobbe med syrebase-balansen, må man kunne mye om .

Få holdepunkter for at basisk mat gjør oss friskere. I kjølevann av supermat trenden, selges en rekke produkter som angivelig øker pH’en i . Til tross for den store kunnskapen mange i dag har om sunt kosthol tilfører vi kroppen altfor mye sur mat. Med et kosthold basert på levende mat vil også syre-base balansen i kroppen bli ivaretatt. La din mat være din medisin og din medisin din mat”, sa Hippocrates . Nei, det er ikke bare noe vi lekte med i kjemitimen.

Kroppen vår er utsatt for angrep fra mat, bevegelse, . Hevder at basisk mat gir deg bedre helse og sprekere kropp. Et kosthold som tar hensyn til balansen mellom syre og base i kroppen. For mye sur mat som gir lavere pH, balanseres dermed ved å spise .