Close

Struma arvelig

En forstørret skjoldkjertel kalles struma, og man skjelner mellom ensartet struma (diffus). Struma skyldes et samspill mellom arvelige forhold og miljøfaktorer. Skjoldkjertelen er lokalisert like under huden, på forsiden av halsen.

Den har som hovedoppgave å produsere hormonet . Om du kan ha et struma kan jeg ikke svare på. Da trenger jeg å undersøke halsen din evt henvisning til ultralyd. Der finnes tre forskjellige sykdommer med for høyt stoffskifte, struma diffusa.

Hypothyreose er gjerne arvelig, så er det endokrine sykdommer i din familie, er det ikke usannsynlig for. Struma er en tilstand hvor skjoldbruskkjertelen er for stor. I dagens Norge er struma lite utbredt, fordi det finnes jod i melk, fisk og skalldyr.

Andre symptomer er struma (forstørret skjoldbruskkjertel), muskel- og. Den kan blusse opp i forbindelse med hormonsvingninger, for. Skjoldbruskkjertelen blir ofte forstørret, og dette kalles struma. Oversiktsartikkel – Årsaker, diagnostikk og behandling av struma ble sist.

Informasjonen jeg fikk var at struma kan være arvelig belastet, det kan være ondartet og det kan skyldes jodmangel. Disposisjonen for kronisk tyreoiditt synes å være arvelig, men man kjenner.

Arv og miljøfaktorer spiller en vigtig rolle. Strumaudviklingen starter som en diffus struma, men efterhånden som struma vokser, vil der blive tydeligere knuder i . En arvelig thyroid struma kan utvikle knuter, som er væskefylte cyster. Sykdommene synes å ha både arvelige og miljømessige komponenter. Enhver forstørrelse af skjoldbruskkirtlen hedder struma. Man kender ikke den egentlige årsag til, at struma opstår, men man ve at sygdommen er arvelig. Det er viktig å finne ut hvilken genetisk arv den enkelte bærer med seg ved å få oversikt over sykdom i nær familie og hvilke arvelige faktorer . Arv er en vesentlig faktor for utvikling av osteoporose.

En kvinne hvis mor har hatt hoftebrud har i gjennomsnitt dobbelt så høy risiko for å få brudd som andre . Det er også velkendt, at struma er arvelig, og at kvinder får det hyppigere end . Hvis du har en familie historie av thyroid sykdommen, er det mer sannsynlig at du vil få . Struma er betegnelsen på en forstørret skjoldbruskkjertel. Kosthol trening, røyking, vektproblemer. Hjertesykdom, høyt blodtrykk, høyt kolesterol. Struma er en forstørrelse af skjoldbruskkirtlen, der sidder på halsens forside.

Struma skyldes et samspil mellem arvelige forhold og miljøfaktorer. De hyppigste miljøfaktorer er jodmangel og cigaretrygning, som tilsammen . Norge er de som rammes oftest arvelig belastet. Alternative navn for multinodulært struma Multinodulært struma; MNG;.