Close

Smalspektret antibiotika

Resistens mot antibiotika er et alvorlig og økende problem. Penicillin er et eksempel på smalspektret antibiotika. Ved å kombinere antibiotika kan en oppnå synergieffekt, mer bredspektret dekning eller i noen tilfeller hindre .

Noen antibiotika kalles bredspektrede og virker på mange forskjellige typer bakterier. Såkalte smalspektrede antibiotika virker på kun noen få . Informasjonsarbeide rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens. Smalspektret antibiotika: virker på få typer bakterier.

Moderne medisin avhenger av effektive antibiotika for å forebygge og behandle. Vurder om behandlingen kan justeres til mer smalspektret. Antibiotika er legemidler som dreper eller stopper veksten av bakterier. Smalspektret antibiotika har effekt mot relativt få bakterietyper. Antibakterielle midler finnes som vanlige antibiotika eller tilsvarende kunstig. Antibiotika (entall: antibiotikum, fra gresk anti – mot, bios – liv) er benevnelsen på.

Da det er lite antibiotikaresistens i Norge, kan det fortsatt brukes gammeldagse smalspektrede antibiotika i tråd med norsk terapitradisjon. Selv om vi i Norge er relativt flinke til å bruke smalspektret antibiotika, så er det viktig å fortsatt jobbe for å beholde denne trenden. Det er derfor mulig å velge smalspektret antibiotika til indikasjoner som for eksempel pneumoni og andre luftveisinfeksjoner ( 7).

Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem. Spesielt for antibiotika er at de har både. Så stor andel av smalspektret antibiotika som mulig, dvs. Hvilken forskjell er det på bredspektret og smalspekret antibiotika? Forskjellen mellom bredspektret og smalspektret antibiotika er at . Denne oppgavens formål er å studere reforskrivningsrate av andre antibiotika etter en Penicillin V-forskrivning for luftveisinfeksjoner. Foruden virkningsmekanisme inddeles antibiotika også i forhold til, hvor mange bakterier de påvirker.

Nogle typer af antibiotika, de der kaldes smalspektrede, . Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika. Fenoksymetylpenicillin er smalspektret antibiotika og aktivt mot et lite antall . Penicillin (smalspektret) er førstevalg ved de fleste bakterielle. Det skyldes blant annet at bredspektret antibiotika mikstur smaker mye bedre . This topic contains reply, has voice, and was last updated by Anders Bakke month, weeks ago.

Viewing posts – through (of total).