Close

Slim i lungene etter lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) forårsakes av en infeksjon med bakterier eller virus i lungene. Hvis det ikke er bedring et par dager etter oppstart av behandling, bør lege kontaktes. LUNGEBETENNELSE: Ved å undersøke lungene med stetoskop kan legen mange ganger høre. Det er også vanlig å hoste opp slim fra lungene. Du vil vanligvis få kontrolltime en stund etter at lungebetennelsen startet.

Jeg fikk for fire uker siden konstatert lungebetennelse. Man kan få lungebetennelse etter at man først har hatt bronkitt eller.

Lungebetennelse kan også komme som komplikasjon etter influensa, ved kols, eller. Infeksjon i lungene smitter ved dråpesmitte, altså i hovedsak ved hoste. Kols gir økt risiko for lungebetennelse på grunn av slimdannelse i luftveiene. Lungebetennelse oppstår gjerne etter forutgående øvre. Mykoplasma lungebetennelse er en lungebetennelse som gir litt andre.

Infeksjonen er ikke spesielt farlig, og den går over av seg selv etter kortere eller lengre . Lungebetennelse, eller pneumoni, er en betennelse i lungevevet som. Når en person puster inn virus eller bakterier som angriper lungene, . Lungebetennelse kan også komme som komplikasjon etter influensa eller ved. Ved lytting på lungene kan det høres grove slimaktige surklelyder, rhonkier, . Når vedkommende hoster kommer det grønnlig misfarget slim som kan. Legen vil lytte over lungene og forsøke å høre etter surklelyder som . De fleste får bronkitt etter først å ha hatt forkjølelse eller influensa. Det er viktig å utelukke lungebetennelse og det er viktig å finne de av. Hoste dag og natt, med eller uten slimproduksjon, tungpust,.

Dette gir tungpust og legen kan høre at det piper i lungene når han lytter med stetoskopet. Ofte oppstår lungebetennelse etter en forutgående øvre luftveisinfeksjon. Det kan høres knatrelyder over lungene og barn kan få raskere puls enn vanlig. Finn ut hvilke symptomer du skal se etter og når du bør oppsøke lege. Vi lærer deg forskjellen på tørrhoste og slimhoste og gir deg noen gode råd for hva du kan.

Lungebetennelse (pneumoni) skyldes hovedsaklig bakterier eller virus, der . Betennelse i lungene kan skyldes både bakterier og virus. Det er faktisk alltid feber ved lungebetennelse – også ved kald lungebetennelse,. Du hoster opp farget slim og har feber i mer enn 2-dager.

Den kalles ofte atypisk lungebetennelse, da man gjerne ikke får så høy feber og andre. Man smittes hvis man kommer i kontakt med luftveissekret (oppspytt, slim) fra en. Det går to til tre uker etter at man er smittet til symptomene begynner. Legen lytter på pasientens lunger med stetoskop, men denne undersøkelsen vil . Lungebetennelse skyldes betennelse i lungene, vanligvis med bakterier, f. Legen kan be deg om å hoste opp litt slim i en spesiell beholder, som deretter . Da hostet jeg masse grønt slim, hadde crp på 2og virkelig vondt og tun.

Lungebetennelse er for noen helt mil for andre livstruende. Hostedempende medisiner bør unngås, da det kan føre til opphopning av slim, og gjøre tilstanden verre. Et røntgenbilde av lungene vil kunne støtte opp om diagnosen. Kroniske, langvarige og tilbakevendende lungebetennelser, A-typiske, uten. Jeg hoster allti har mye slim i lungene om morgenen og etter . Akutt lungebetennelse kan også gi hoste, med eller uten slimdannelse, og som regel.

Kikingen kommer først etter et par ukers ti men kan mangle hos små barn.