Close

Sekretorisk mellomørebetennelse

Mellomørebetennelse forekommer i akutt og kronisk form. En spesiell form for kronisk mellomørebetennelse er sekretorisk otitt. Tilstanden forekommer ofte etter akutt mellomørebetennelse eller i forbindelse med.

Ved sekretorisk otitt hos voksne, særlig hvis den er ensidig, må tumor i . Noen barn kan etter en ørebetennelse eller forkjølelse få en opphopning av væske i øret. Dette kalles sekretorisk otitt og kan virke hørselshemmende. Serøs mellomørebetennelse kalles også sekretorisk mellomørebetennelse eller serøs otitt, og er en ansamling av væske i mellomøret.

Den kan gi langvarige plager med væske i mellomøret (sekretorisk ørebetennelse), som først og fremst får innvirkning på hørsel. Sekretorisk otitt forekommer trolig i perioder hos de fleste barn i forbindelse. Sekretorisk otitt kan disponere for akutt mellomørebetennelse. Til grunn ligger oftest øvre luftveisinfeksjoner med virus eller bakterier som pneumokokker, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis. De vanligste variantene er akutt og sekretorisk mellomørebetennelse.

Den akutte kommer ofte etter en forkjølelse. Sekretorisk otitt (sekretorisk otitis media = SOM) er en tilstand med nonpurulent væske i mellomøret. Betegnelsen otosalpingitt, serøs otitt og . Kronisk mellomørebetennelse i barndommen er forbundet med nedsatt hørsel,.

I motsetning til kronisk mellomørebetennelse er sekretorisk . Sekretorisk mellomørebetennelse kan oppstå som en følge etter akutt . For barn med sekretorisk otitt uten forutgående ørebetennelse er . Væsken kan være tynt- eller tyktflytende. Væsken er ikke infisert – i motsetning til akutt mellomørebetennelse som er en akutt infeksjon, ofte forbundet med feber . Dette kalles sekretorisk otitt, eller sekretorisk mellomørebetennelse og er vanligvis en komplikasjon til en øvre luftveisinfeksjon som en vanlig . Væske i mellomøret, sekretorisk otitt, er en tilstand hvor hørselen blir nedsatt. Sekretorisk mellomørebetennelse, SOM (otosalpingitt, væske i mellomøret): en betennelsestilstand med væske innenfor en intakt trommehinne uten smerter . Barn som ammes, har lavere forekomst av mellomørebetennelse enn. Kronisk mellomørebetennelse er et tilbakevendende eller langvarig infeksjon som. Sekretorisk mellomørebetennelse er vanligvis forårsaket av en tidligere . Sekretorisk mellomørebetennelse (væske i mellomøret), både med og uten arr på trommehinnen, var derimot ikke forbundet med disse . Bihulebetennelse: Bihulene hos nyfødte barn er lite utviklet.

Akutt serøs mellomørebetennelse (otitis media serosa acuta). Nærmest alle barn med LKG får sekretorisk mellomørebetennelse. Sekretorisk mellomørebetennelse fører til redusert hørsel og studier har vist . Sekretorisk mellomørebetennelse er svært vanlig hos barn. Denne typen, både med og uten arrdannelse på trommehinnen, var ikke assosiert . Uspesifisert ikke-purulent mellomørebetennelse Mellomørebetennelse: allergisk; eksudativ; katarralsk; med effusjon (ikke-purulent); mukoid; sekretorisk . Otitis media er definert som en inflammasjon eller betennelsestilstand av mellomøret.

Den dårlige funksjonen til øretrompeten kan føre til kronisk mellomørebetennelse, sekretorisk otitt, en opphopning av væske eller slim i mellomøret.