Close

Samordna opptak logg inn

Du kan søke opptak til høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. Du kan sende søknad og se ditt elektroniske vitnemål på Samordna opptak sine nettsider. Det kan være vanskelig å vite hvilke studier du kan komme inn på.

Se mer av Samordna opptak ved å logge inn på Facebook. Logg inn eller opprett ein brukarkonto for å sjå meir frå Samordna opptak på Facebook. Du kan velge mellom 13studier ved læresteder.

Samordna opptak for søking på ledige plasser.

Samordna opptak tidligere i år, må du logge inn på søknaden og . Man behøver kodene fra MinId for å logge inn. Kontakt MinId brukertelefon 83for å få . Samordna opptak (ofte forkortet SO) er en norsk etat, som administrerer opptaket av. Prosjektet samlet frem til 19inn individbasert informasjon fra de lokale . Samordna opptak (SO) er et service- og koordineringsorgan for opptak til. I kan det ta flere dager fra du bestiller til du kan logge deg på. Husk at du også behøver kodene til MinID for å logge inn hos Samordna opptak.

Hvis du har spørsmål om MinI kontakt brukertelefonen 8300.

Opptak til studier ved Høgskolen i Østfold søkes gjennom Samordna opptak eller. Det er to søknadsfrister i det samordna opptaket:. Husk å ta med deg det du trenger for å logge inn på nettsøknaden med elektronisk ID.

Bachelorprogram, årseiningar, femårige masterprogram og profesjonsstudium søkjer du til via Samordna opptak. For flere av våre studieprogram registreres søknaden gjennom Samordna Opptak. Ordinær søknadsfrist i det samordna opptaket er 15.

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom samordna opptak. Meldingen fra Samordna opptak, nettstedet for opptak til høyskoler og.