Close

Purulent meningitt

Bakterier gir vanligvis mange celler i spinalvæsken, det vil si en purulent meningitt. Virus gir alltid serøs meningitt med få celler. Desidert vanligste mikrobe ved purulent meningitt; mortalitet i eldre årsklasser.

Samtidig infeksjon i øvre luftveier, sinusitt, otitt eller pneumoni hos 50 . Purulent meningitt forårsaken av bakterier, oftest meningokokker ( ) og pneumokokker ( ), samt en rekke andre. Purulent meningitt – en alvorlig sykdom der purulent betennelse utvikler seg i slimhinnen i hjernen. En slik tilstand er ofte komplisert ved overgangen av .

Denne farlige sykdommen kan påvirke en person i . Akutt meningitt: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria . I alle former for akutt purulent meningitt med symptomer som er gruppert i meningeal syndrom. Start meningitt rask, plutselig, noen ganger med prodromal . Sykdommen kan ha en primær og sekundær karakter. Purulent leptomeningitis (suppurative leptomeningitis) is a diffuse purulent inflammation. Dette er betennelse i slimhinnen i hjernen .