Close

Prostatakreft operasjon

Denne brosjyren handler om behandling av prostatakreft uten spredning. Du kan operere bort prostata og noe av vevet rundt. Det er ingen forskjell i bivirkninger eller komplikasjoner etter operasjon for de ulike.

I Norge, Vest-Europa og USA er tendensen at total fjerning av prostata . I et nytt forskningsprosjekt skal jeg sammen med forskere fra USA undersøke livskvaliteten hos pasienter som er operert for prostatakreft. Hvilken behandling en pasient som får påvist prostatakreft skal tilbys,. Prostatakreft uten spredning behandles med operasjon (radikal prostatektomi) eller strålebehandling.

Aktiv overvåking kan gi bedre livskvalitet, . Selv om kreften din ble først behandlet med primærbehandling (kirurgi eller stråling), finnes det alltid en risiko for at kreften vil komme tilbake. Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i prostata. Operasjon gjennom urinrøret (transuretral prostatektomi –TUR) kan være . Prostatakreft er en av de hyppigste kreftformene blant menn i verden, og på. Hvis det oppstår prostatakreft, og den ikke oppdages tidlig, kan det være. Et kateter settes inn for å drenere urinblæren etter operasjonen.

Urinlekkasje etter prostataoperasjon for godartet prostatalidelse forekommer sjeldnere enn etter operasjon for prostatakreft (retropubisk radikal prostatektomi). KREFT FORTSATT INNENFOR KAPSELEN: Dersom kreften fortsatt var innenfor kapselen til prostataen når den ble oppdaget og operert: 96 .

Det er flere måter å operere prostata på. Det vanligste er at man opererer vekk prostata via kikkert som føres inn gjennom urinrøret (bedøvelse). Et sykehus som behandler prostatakreft bør dokumentere kvaliteten av. Da Roar Vangen (57) fikk diagnosen prostatakreft, dro han til Tyskland. Han ville ikke ta sjansen på å impotens og inkontinens. I noen tilfeller er impotens det første tegnet på prostatakreft.

I tillegg kan impotens være et resultat av behandling av prostatakreft. En vanlig operasjon for prostata betyr at den forstørrete delen av prostata blir operert bort, slik at åpningen i urinrøret blir normal og urinen kan . På verdensbasis er vi den klinikken som gjennomfører flest operasjoner – ca. Siden prostatakreft vokser relativt langsomt, er tidsaspektet ikke den avgjørende . Operasjon av prostata gjøres i tilfeller der prostatakjertelen er forstørret.

For menn med prostatakreft er kunnskap om senvirkningene etter forskjellige. Nye tall viser at minst prosent av de som får prostatakreft, har ereksjonssvikt etter operasjonen, definert som at de ikke lenger kan ha .