Close

Primær polycytemi

Sykdommen forekommer sjelden før 40-årsalderen, og de fleste pasientene er mellom og år . Primær eller ekte polycytemi (polycytaemia vera) er en kronisk blodsykdom hvor antallet erytrocytter, hvite blodceller . PV er en absolutt, primær polycytemi og en klonal myeloproliferativ.

I primær polycytemi, også kalt polycytemi vera, overproduces benmargen røde blodceller. Det kan også produsere for mange hvite blodlegemer og blodplater. Mange sykdommer fører til nedsatt oksygen-tilførsel, og derved økt produksjon av røde blodlegemer og økt blodprosent.

Pasienten hadde en uforklarlig polycytemi med jernmangel og funn av.

Avhengig av årsakene til patologi er delt inn i en sann (primær) . Personer med polycytemi har en økning av hematokrit, hemoglobin eller røde. Primær polycytemi: Ved primær polycytemi økning av røde blodlegemer er det . Sykdommen kan være forårsaket av både primære og . I dag reiser alle pasienter i Østfold med hemokromatose eller polycytemi til Kalnes når de skal utredes, . Polycythemia vera (PV), eller ekte, eller primær polycytemi, er en benmargsforstyrrelse der kroppen produserer normalt store mengder røde blodceller. Ved primær polycytemi er verdiene lave, mens de er høye ved sekundær polycytemi.

Dersom pasienter som behandles med EPO utvikler anemi, kan det . Polycytemi rubra vera – sykdommen er relativt vanlig blant voksne, men hos barn er svært sjeldne.

Polycytemi kan enten være primær, som ved polycytemia vera . Absolutt polycytemi, preget av økt RBCs i benmargen, kan være primær eller sekundær til en økning i produksjonen av EPO. Det er vanligvis diagnostisert som følge av en blodprøve som avslører en unormalt høyt antall røde blodlegemer i primær polycytemi, eller en . Forklar kort forskjellen på primær og sekundær polycytemi. Oppgave a) Forklar kort prinsippene for celletelling og for differensiering av .