Close

Paracetamol bivirkninger

En fersk studie antyder at bivirkningene av paracetamol er undervurderte. Statens Legemiddelverk advarer mot tendensen mange har til . BIVIRKNINGER: En ny britisk studie antyder at bivirkningene av paracetamol er undervurderte, men Statens legemiddelverk er uenig.

Paracetamol har dels lignende, dels andre mekanismer for smertelindring og febernedsettende virkning enn acetylsalisylsyre (ASA) og ikke-steroide . En gjennomgang av studier kan tyde på at bivirkningene ved langtidsbruk av paracetamol er alvorligere enn tidligere antatt. For dager siden – Bivirkninger og toksisitet. Paracetamol har en svært gunstig effekt- og bivirkningsprofil sammenliknet med alternative medikamenter. Paracetamol, som er et av de mest brukte smertestillende virkestoffene, kan blant annet føre . Paracetamol gir lite bivirkninger ved bruk i anbefalte doser.

Hovedproblemet er økt risiko for leverskade ved bruk av høye doser, se forgiftninger . Noen av de vanligste bivirkningene av paracetamol gastrointestinale forstyrrelser, redusert toleranse for smerte, og nyre eller leverskade.