Close

Oppvarming av jod

Vi Gjorde: Vi la noen jodkrystaller i et reagensrør, så varmet vi de opp. Grunnstoffet jod er ved romtemperatur et fast stoff som er bygd opp av. Hensikten med forsøket er å undersøke noen av .

Rapport fra labbøvelse 1C oppvarming av jod. Denne reaksjonen kan brukes til å påvise meget små mengder jod. Fargen forsvinner ved oppvarming, men kommer igjen ved avkjøling . Et av disse fire stoffene reagerer spesielt på jod.

Hva kan dere gjøre for å finne ut hvilket stoff som reagerer? Hvordan kan dere framstille resultatet av . Jod er et mineral som inngår i hormoner tilhørende skjoldbruskkjertelen. Oppvarming av maten senker innholdet av jod. Hva skjer med blåfargen ved oppvarming og avkjøling av løsningen? Jod er et grunnstoff med kjemisk symbol I og atomnummer 53.

Joseph Gay-Lussac gav grunnstoffet navnet jod fra det greske ioeides, . Jod sublimerer ved oppvarming til en lilla gass. Den blå fargen av jod-stivelse er svært kraftig, så det er en følsom .

Jod i løsning som I3- er gult – brunt (avhengig av kons) og når . De testet da ut stoff A ved å løse det opp i vann, og ved oppvarming. Iog I3- enheter, eller om kanskje lengre kjeder er byggestener i denne kjeden. Katalysator i forsøket Elefanttannkrem. Vi tilsatte jod i det første glaset, og då reagerte jod med stivelsen og vart blå. Løsningsevne Oppvarming Eddik Jod Stoff Raud boks God . Sukker smelter og blir brunt ved oppvarming Vi varmer opp, hver for seg, en liten mengde av hvert av de stoffene som kan være i blandingen.

Jern(III)klorid FeClTil forsøket Flagget.