Close

Omega 3 innhold i oppdrettslaks

I en kommentar gjengitt under svarer de tilbake, og de holder fast ved at innhold av plante-omegaog annet plantefett i oppdrettslaksen gjør . Selv om oppdrettslaksen inneholder mindre omega-nå enn før, er den fremdeles en viktig kilde til marint omega-i norsk kosthold. Han forteller at innholdet av sunne Omega fettsyrer i oppdrettslaksen er blitt så lavt at fisken enkelt blir utkonkurrert av fiskearter som sil .

Selv om innholdet av marint omega-i oppdrettslaks er halvert de siste årene, er den fremdeles en svært god kilde til disse sunne fettsyrene . Han har studert de virkningene laks med høyt og lavt innhold av marine omega 3-fettsyrer har på hjertepasienter. Norsk oppdrettslaks er fortsatt en god kilde til langkjedete omega-3-fettsyrer, selv. Fortsatt sunt ås pise laks selv om omega-innholdet er lavere enn før.

Forsker Trine Ytrestøyl har forskning som viser at omega-3-innhold i fôr. Selv om innholdet av marint omega-i oppdrettslaks er redusert de siste årene, er den fremdeles en svært god kilde til disse viktige . Ny måleteknikk viser at oppdrettslaks har mista prosent av dei marine omega-3-feittsyrene på to tiår.

Blir laksen like sunn som andre omega-3-holdige fiskeslag? OMEGA 3-NIVÅET GÅR NED: Norsk oppdrettslaks inneholder i dag halvparten så mye Omega som for ti år siden. Næringsinnhold i villaks i forhold til oppdrettslaks. Omega-innholdet i oppdrettslaks har tidligere i media blitt trukket fram som lavt. Det er langt færre omega-3-fettsyrer i oppdrettsfisk enn i vill fisk. Næringsinnhold Oppdrettslaks er en god kilde til marint omega-3.

Næringsinnholdet i fisken kan variere ut i fra fôret laksen får. Dagens oppdrettslaks bidrar med like mye omega-som omega-på. Innholdet av marint omega-i oppdrettslaksen har gått ned med prosent. Nå jaktes det på nye kilder for omega-i laksen.

Mens fet fisk er kjent for omega- så er det mye jod i mager fisk som f. NIFES viser at innholdet av organiske miljøgifter i oppdrettslaks er på lik linje . SUNT: Laks er en av de beste kildene til omega- men har det noe å. Ny forskning viser at økologisk oppdrettslaks holder minst samme kvalitet som konvensjonell oppdrettslaks, og har et høyere innhold av omega-3-fettsyrer.