Close

Ny ms medisin 2016

To nye MS-medikamenter lanseres i Norge:. Et nytt legemiddel for behandling av pasienter med attakkvis MS har nå fått norsk markedsføringstillatelse. Ocrelizumab viser ifølge ny studie effekt hos progressive MS-pasienter, som per dags dato ikke har noe godkjent behandlingstilbud.

Den ble fjernet fra markedet og relansert året etter som MS-medisin med navnet Lemtrada. Ny pris: 65kroner for milligrammet, ganger så . Beslutningsforum bestemte i desember i fjor at nye pasienter ikke kan behandles med legemidler som er til. Leder av Beslutningsforum, Lars Vorlan sier til Dagens Medisin at de står fast på beslutningen. Optimisme for nye medisiner mot progressiv MS. Flere nye legemiddelstudier på progressiv MS vekker optimisme i fagmiljøet.

Illustrasjonen viser skadene MS fører til på isolasjonslaget rundt. MS-pasienter får en helt ny hverdag med medisinen Tysabri, men fordi den er svært dyr er det få som får nytte av den. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter mener tiden er overmoden for å se på MS-behandlingen med nye øyne.

MS medisiner, bivirkninger, priser, forskning og behandlinger ut fra egne erfaringer. For før man begynner på ny medisin må denne vaskes ut av kroppen (det tar ca mnd).