Close

Navn på mineraler

Finner du ikke det du søker i vår liste,- ta kontakt . Mineralnavn ender på norsk oftest på -itt. Tidligere antydet navnet gjerne spesielle egenskaper ved mineralet, særlig avledet av gresk eller latin .

Plagioklas er altså ikke navnet på et mineral, men en betegnelse på en serie sammensetninger mellom mineralene albitt og anortitt. Mineraler er homogene, naturlig forekommende, faste, uorganiske stoffer med en. Mineralenes navn er oftest hentet fra person, fulgt av funnste kjemisk . Mineraler og sporstoffer er derimot uorganiske stoffer som tilhører mineralriket. Vitaminenes bokstavkoder og vanligste kjemiske navn: Vitamin A . Vitaminer, mineraler og sporstoffer inngår i det vi kaller mikro-næringsstoffer. Grunnstoffene har kjemiske navn, men skrives ofte med et kjemisk tegn på en . Albitt, Vidt utbredt mineral, Neumann (1985).

Amfibol, Felles navn på mineraler i amfibolgruppen. Apofyllitt, Fellesnavn på mineraler i apofyllitt-gruppen . Av mineraler har vi både norske og utenlandske i alle prisklasser som er sortert. Du kan bruke dropplisten nederst på siden til å sortere på navn, dato eller pris. Det inngår i cellenes kjernemateriale, er nødvendig for celledelingen i kroppen og er dermed viktig blant annet for all vekst og .

For mineraler med bare få kjente forekomster er disse opp regnet, og samtidig er. Ved siden av hvert minerals navn er det tilføyet den kjemiske sammensetning . Industrimineraler er et felles navn for mineraler og bergarter som brukes i industrien, på grunn av sine fysiske eller kjemiske egenskaper. Nesten prosent av Jordas totalvolum består av et mineral som hittil har hatt betegnelsen “MgSiO3-basert perovskitt” eller “Mg-perovskitt”. Steingal Steinsamler har lagt til 1nye bilder i albumet: A. Steingal Steinsamler har lagt til nye bilder i albumet: C. Blodstein – er et populærnavn på mineraler hematitt eller jernglans som det også heter.

Navnet kommer fra sodium som mineralet innbeholder. Skjema for registrering av bergarter og mineraler. De fleste typer av mineraler er omtalt med informasjon om bl. Vitaminrevolusjonen – trim ditt immunforsvar med vitaminer og mineraler av Knut T. Vitaminer og mineraler – en illustrert håndbok av Karen Sullivan .