Close

Narkotika fakta

Her er en kort oversikt over de vanligste ulovlige rusmidlene. Hvordan virker narkotiske stoffer på kroppen? I hvilken alder er det mest bruk av narkotiske stoffer?

Narkotika er ei nemning som i Noreg vert brukt særleg på stoff som står på den norske narkotikalista, men også stundom på andre narkotiske stoff. Heftet gir faktainformasjon om narkotiske stoffer, og omtaler: framstilling; bruksmåter; virkninger; risiko for skader; fare for avhengighet . Her finner du faktainformasjon om narkotiske stoffer. Teksten er hentet fra Fakta om narkotiske stoffer som Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet sammen .

Kunnskap om dette emnet vil være til hjelp hvis du mistenker noen for å misbruke narkotika. Hasj er det vanligste narkotiske stoffet i Norge og verden forøvrig. Hasjisj, marihuana og cannabisolje fremstilles fra plantene Cannabis indica og Cannabis . Se informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. I Norge blir alle stoffer som står oppført på narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer. Sosial- og helsedirektoratet har utgitt et hefte med faktabeskrivelser om narkotiske stoffer og deres virkninger. Fakta om narkotiske stofferI Norge er alkohol det mest brukte rusmiddelet, men når det gjelder narkotiske stoffer er det cannabis, amfetaminer og kokain som.

Stiler under dette emnet: Forebygging av narkotika. Inneholder fakta om forebygging, skremmenda fakta og undervisning om narkotika.

Historie, fakta og skadevirkninger om alkohol, narkotika og tobakk. Narkotika Beskrivelse av de forskjellige narkotiske stoffene og deres virkning. Narkotika er en samlebetgnelse på de stoffene som står på Forskrift om narkotika. Hvordan kan samfunnet forebygge alkohol helseskader. Narkotika, opprinnelig et ord for stoffer som kan gi narkosis – ‘dyp søvn’; først brukt om opium, tørket plantesaft fra opiumsplanten – Papaver . I toppåret 20krevde ulovlige stoffer 338 . Det er fastsatt grenser for hvor mye legemidler eller narkotika man kan ha i blodet når man kjører bil.

Straffbarhetsgrenser er innført for legemidler og . Morton fra politiets narkotikakontroll kommer ved hjelp av straff-fangen Johnny Evans inn i en stor smuglerorganisasjon som han derved får avslørt. GHB (gammahydroksybutyrat)er et av de nyeste narkotiske stoffene. GHB er et syntetisk stoff som fremstilles ved å blande kaustisk soda og industrikjemikaliet . Viser det egyptiske politis kamp mot hasjis-smuglere under brødrene Pavlis ledelse. Politiet under oberst Youssef og løytnant Moumad får tilsist has på gjengen . Fakta Om Narkotika – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Til tross for den illegale natur av narkotika i USA, forblir narkotikabruk en vanlig. Den beste måten å skille narkotikarelaterte myter fra fakta er å undersøke de . Rusmidler, spesielt illegale seg, er ofte omgitt av myter og folklore som enten overdrive eller underplay faren for å ta dem, . Andra sorters narkotika, till exempel amfetamin, ecstasy och kokain, gör att du känner dig pigg,.

I filmerna finns även fakta om till exempel hur alkohol. Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Narkotika kan lett skli inn i den sosiale scene av tenåringer og nåværende fristelser at mange tenåringer er dårlig utstyrt til å håndtere.

Under kommer utrolig fakta om Pablo Escobar. Han eksporterte titalls tonn narkotika hver dag. Del: GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff .