Close

Narkotika definisjon

Narkotika, entall narkotikum (av narko-), rusmidler som er oppført på. Narkotika er altså rusmidler definert på dette juridiske grunnlaget. Narkotika (latinsk flertall av narkotikum) er et begrep som i dagligtale blir brukt om en rekke rusmidler; i praksis de fleste andre enn alkohol, tobakk og kaffe.

BufretLignendeI forskrifta om narkotika m. Som narkotika med videre regnes de stoffer, droger og preparater som er anført i den i henhold til § 3 . Ordet narkotika stammer fra det greske narkotikos, som betyr nummende. Det er ingen definisjon, siden mange narkotiske stoffer virker .

Det finnes flere definisjoner på hva som er narkotika. Den vitenskapelige definisjonen er at det er et stoff som virker dempende, og sløvende. Figur Ulike definisjoner av begrepet narkotika, vist i et venndiagram. Ytre sirkel omslutter midler som kan gi brukeren en eller annen form . Du kan også legge til en definisjon av narkotika selv. Narkotika kan referere til:Visse typer stoffer innen medisinen brukt som anestetikum, dvs. Noen som vet om en definisjon på narkotika?

LurePer: Det finnes mange definisjoner på ordet narkotika. En definisjon på hva narkotika er at det er rusmidler som er oppført på narkotikalisten.

Det er myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid . I 20brukte opp til syv prosent av verdens befolkning narkotika, de fleste.