Close

Ms behandling i norge

Det eneste rehabiliteringssenteret i Norge som konsentrerer seg kun om MS. For første gang får MS-pasienter stamcelletransplantasjon i Norge. Haukeland universitetssjukehus tester ut en ny behandling mot sykdommen .

HAUKELAND SYKEHUS (NRK): MS-pasienter får nå stamcelletransplantasjon for første gang i Norge. Norske pasienter som lider av Multippel Sklerose (MS), har lenge drømt om å få stamcellebehandling i Norge. Ved årtusenskiftet var antallet MS-pasienter i Norge anslått til rundt 000. Vi har ennå ikke tall som kan bekrefte at effektiv behandling vil gi utslag i økende .

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som rammer nerveceller. Det finnes behandling som kan bremse utvikling av multippel sklerose. Vi har allerede veldig gode medisiner å tilby ms-syke i Norge i dag.

Jeg har selv en nær bekjent med ms, så jeg kjenner godt til sykdommen, . MS er en autoimmun sykdom, hvilket betyr at kroppens eget immunforsvar. For kreftpasienter har en tilsvarende behandling vært praktisert i både Norge og . Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av MS. Noen pasienter med MS som ikke tilfredsstiller kriteriene for stamcelletransplantasjon i Norge velger slik behandling ved kommersielle sentre i .