Close

Mor syk etter fødsel

Jeg mener å ha lest et sted om at hvis mor er syk etter fødsel, og ikke kan ta seg av barnet alene, kan partner overta permisjonen mens mor er . Hvis mor er såpass dårlig etter fødsel at hun ikke klarer å ta seg av barnet alene, kan far søke om å ta over. Under her ligger alternativet at barnets mor er syk.

Gå til Rettigheter ved sykdom i fødselspengeperioden hos mor eller barn – Sykdom hos mor etter fødselen. FedrekvotenHva gjør du når mor blir syk og du (far). BufretHva gjør du når mor blir syk og du (far) vil overta foreldrepengene fra NAV?

Etter fødselen er omsorg for det nyfødte barnet viktig.

Foreldre vil oppleve den første tiden etter fødsel forskjellig. Er det mulig at far får permisjon rett etter fødsel? Hvis mor er syk og ikke klarer å være alene med barnet de første ukene. SYK: Vibeke Klemetsen elsker å være trebarnsmor, men etter fødselen har både hun og samboeren Thomas Weeden ligget utslått med både . Mor ønsker å ha ferie i femte og sjette uke etter fødselen og søker om utsettelse av.

Første ledd bokstav c) – utsettelse på grunn av sykdom, skade eller . Uenigheten med NAV har vært om han har rett til å få foreldrepenger også de første seks ukene etter fødsel.