Close

Migrene med aura hjerneslag

Migrenepasienter har økt risiko for hjerneslag, og spesielt pasienter som har migrene med aura er utsatt. Vi tror at aura ved migrene har sammenheng med små infarkter i hjernebarken, sier doktorgradsstipendiat Halvor Øygarden. Plagsomme anfall av migrene med aura gjør yngre kvinner mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Av de som har migrene med aura er det mange som også opplever. Man har sett en viss økning i risiko for hjerneslag hos pasienter som lider . Folk som har migrene med aura, har dobbelt så stor risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt som andre migrenepasienter. For migrene med aura (små pasientantall) var risikoen for iskemisk slag åttedoblet (tab 1).

Sju slagtilfeller inntraff blant kvinner som hadde migrene og brukte . Enkeltrapporter og noen observasjonsstudier har antydet en assosiasjon mellom iskemisk hjerneslag og migrene, spesielt migrene med aura. Kvinner med en historie med migrene hodepine med aura (forbigående nevrologiske symptomer, for det meste synshemmede) har økt risiko for . Personer som har migrene med aura har økt risiko for hjerneinfarkt (238-241). Tilleggsfaktorer som øker risikoen for hjerneslag ved migrene. For migrene med aura (små pasientantall) var risikoen for iskemisk slag åttedoblet. Sju slagtilfeller inntraff blant kvinner som hadde migrene og . Risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer er høyere for kvinner som lider av migrene, viser en ny studie.

De inkluderte 1migrenepasienter med såkalt aura, 1pasienter uten aura og 1pasienter som kontroll.

Ca en tredjedel av personene med migrene har aura. Kontraindikasjoner er koronarsykdom, gjennomgått hjerneslag, dårlig kontrollert . Migrene, som er 2-ganger vanligere hos kvinner enn menn, gir også økt slagrisiko. Den økte risikoen er knyttet til migrene med aura.

Lege Risikoen for å bli rammet av hjerneslag avhenger av hvordan migreneanfallene arter seg. Kvinner som har migrene med aura, bør helst . Lege som jobber mye med migrenepasienter skriver: Hittil har man regnet med at det har vært østrogen som ga økt risiko for hjerneslag hos pasienter med . P-piller og Migrene med aura øker risikoen for hjerneslag. Resultatet kommer fra en litteraturgjennomgang fram til januar 2009. Migrene med aura (synsforstyrrelser eller sensorisk midlertidig før eller under et migreneanfall) er assosiert med en todelt økt risiko for hjerneslag, finner en . Migreneanfall Aurafase Attakkfase; Klassisk og vanlig migrene.

Forebyggende tiltak Barn og migrene Differensialdiagnoser; Hjerneslag eller migrene? Migrene er klassifisert i to typer, typisk og atypisk. Typiske migrene begynne med synsforstyrrelser, kalt aura. Hodepine som følger er alvorlig og vanligvis . Vi vet at det er en sammenheng mellom migrene med aura og slag og hjerteinfarkt, men ikke hvorfor. Har noen her migrene med aura og bruker Cerazette p-piller? Har lest at de som har migrene med aura har større risiko for å få hjerneslag?

Jeg har migrene med aura, men uten den hodepinen. Oftest verst “pillefrie dager” og første dager i syklus. Ikke kombinasjons pille ved migrene med aura.

Men har en migrene forårsake et slag eller vice versa? Kvinner som tar p-piller og migrene lider av begge typer, men særlig de med aura er på litt høyere risiko for slag enn kvinner som tar p-piller eller ikke lider av .