Close

Medisiner på blå resept

En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept. Disse fremgår av blåreseptforskriften § jf. Er det ikke slik at medisiner på blå resept til barn er gratis? Kan det ha noe å gjøre med at vi ikke kunne ta imot medisin som var generisk bytte?

BLÅ RESEPT: Som syk kan du ha krav på å få dekket utgifter til medisiner av. HELFO yter stønad til dekning av medisiner på blå resept når en . Fra nyttår fritas minstepensjonister blant alders- og uførepensjonister for egenandel på medisiner på blå resept.

Det er et generelt krav for all refusjon på blå resept at det er behandling av en sykdom som er gått inn i langvarig fase og det er behov for langvarig behandling . Medisiner og medisinsk utstyr på blå resept er gratis etter at du har betalt en egenandel på 21kroner per kalenderår og fått frikort. Det er nøye definert hvilke medisiner som skal kunne gies på blå resept. Dette henger sammen med hvilken diagnose pasienten har fått.

Folketrygden dekker utgifter til medisiner på blå resept. Trenger du behandling minst tre måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt endringer i blåreseptforskriften som skal gjelde fra 1. Reglene for betaling av legemidler kan være forvirrende. Mange tror at blå resept betyr at det er gratis, men slik er det ikke. Hva du skal betale i egenandel for medisiner, er avhengig av om medisinen er på blå resept, er på hvit resept eller er reseptfri.

Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Samtidig er hun minstepensjonist og omfattet av reglene om fritak for egenandel for medisiner på blå resept: Reglene gir henne rett til å slippe . Fra september 20er det adhd medisin Elvanse tilgjengelig på blå resept i Norge. Et nytt behandlingstilbud er derfor meget interessant, sier . Oversikt over legemidler som blir tilgjengelige på blå resept høsten 2014.

Når du har en kronisk sykdom som krever behandling i minst tre måneder, kan du ha krav på medisiner på blå resept. I desember hamstrer folk medisiner de slipper å betale for. TRAVELT PÅ APOTEKET: Mange hamstrer medisiner på blå resept før årsskiftet. Jeg skal hente ut medisiner for nesten 80-. De er på blå resept og jeg har fått frikort.

Per Arne Olsen (FrP) krever nå at regjeringen innlemmer KOLS-preparatene i blåreseptordningen. Uverdig behandling av en stor pasientgruppe, sier Olsen .