Close

Lav ferritin symptomer

Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er . Men når bør ferritin måles, og hvilke nivåer regnes som normale?

Hvis CRP er normal, så betyr en lav ferritin, f. Lav ferritin i blodet betyr små jernlagre. S-Ferritin ogB-Hemoglobin 1Kvinne, år. Symptomer på lav blodprosent kan være tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, .

I dag sa legen min at han trodde ikke dette var symptomer som det lave. Slapp, lavt jernlager, utslett og høye monocytter – Online Lege – Spør. Jeg ønsker å beskrive bakgrunn og symptomer fra de siste årene i. Siste legebesøk og blodprøvene konstaterte altså lave ferritin verdi. Jeg har mange symptomer og tænker nu på om det mon egentlig altid har skyldtes det lave ferritin – eller om det skyldes stofskiftet?

Symptomer som kan ligne på lavt stoffskifte. BufretLignendeJernmangel og lav ferritin nivåer er knyttet sammen, så symptomene er de samme. Svimmelhet, tretthet og hodepine er vanlige.

Ved anemi (blodmangel, lav blodprosent) er det for lite hemoglobin i blodet.

Typiske symptomer ved anemi er slapphet og tretthet.