Close

Krybbedød risiko alder

I Norge gis krybbedød som diagnose inntil 4-årsalder dersom ingen årsak blir funnet. Slik kan du minske risikoen for krybbedød. Spedbarn er spesielt sårbare i to til fire måneders alderen.

Hva slags hjelp kan foreldre få etter å ha mistet et barn i krybbedød? Barn som sover sammen med foreldrene i deres seng, mors alder under. Jeg kan ikke se at barnet ditt har slike risikofaktorer, og jeg håper at . Er det noen som vet hvilken statistikk som fins på alder der faren for krybbedød er mindre?

Vet at uventa dødsfall som skjer barn opp til år . Krybbedød (plutselig spedbarnsdød) er uvanlig, men noen ganger blir friske, små barn funnet livløse. Risikoen for krybbedød er størst før seks måneders alder. I 20var det barn som døde i krybbedød før ett års alder, se tabell 1. I tillegg er røyking hos mor en kjent risikofaktor.

Barn opptil skolealder kan bli rammet av krybbedød. Australia og publisert i 19viste at det var ganger større risiko for krybbedød ved mageleie. Det at vi skulle gå ut med at røyking er en risikofaktor for krybbedød ble diskutert mye,. Innvandring før skolealder gir bedre sjanser i Norge. På 90-tallet ble mageleie knyttet til krybbedø og rådet ble å la barna sove på ryggen. Barn som ammes har lavere risiko for krybbedød.

Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for krybbedød? Krybbedødsgåten er ennå ikke løst, men vi vet mye om hva man kan gjøre for å redusere risikoen for krybbedød betydelig. Jeg trodde risikoen var kraftig redusert ved 4-mndrs alder? Hvis du er så redd for krybbedød at du synes det går utover din livskvalitet så . Det er også større fare for krybbedød hos barn som sover på magen for første. Hvilke andre faktorer gir økt risiko når babyen sover?

I Norge er det i snitt ett til to tilfeller av krybbedød hvert år i. Det er dokumentert at det er økt risiko for krybbedød når spebarnet sover på magen eller i sideleie. Nylig ble det påvist at barn under seks måneders alder har økt risiko for krybbedød om de sover sammen med mødre som røyker, mens barn . Får helt totalt noia jeg når jeg leser om krybbedød. Trur risikoen er størst frem til mnd alder (eller er det 9) men er risiko for krybbedød helt . Tenker at vi har økt risiko for krybbedød pga dette.

Det er vel faktisk aktuelt opp til års alderen, men skjer vel hyppigst mellom 0-mnd. Hun forteller sine lesere at bare norske barn døde i krybbedød i 201.