Close

Kreft i svelget

Symptomer og årsaker til kreft i strupen, munnhule, svelg, nese, bihuler eller spyttkjertel. Få informasjon om undersøkelse, diagnose og hvordan behandlingen . Norge diagnostisert kreft i munnen og i munndelen av svelget. Munnhulekreft omfatter kreftsykdom i lepper, munn, tunge, . Orofarynks er den delen av svelget som ligger mellom den bløte ganen i munnen og strupelokket.

Forekomsten av orofaryngeal kreft har økt de senere årene, og . Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i svelget.

De resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinom, sarkom og andre svulstformer. Andre tilstander, som blant annet polypper og godartede svulster (sjelden), kan gi lignende symptomer som ved kreft i nesesvelg. De resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinom, sarkom og andre . Klumpfølelse i svelget er et relativt vanlig symptom, og det er sjeldent at dette er et uttrykk for kreft.

Kreft i ØNH området, og i svelget, utgjør . Føler at jeg ikke får svelget ordentlig og vil gjerne får avkreftet fort som mulig at det ikke er kreft. Har mange familiemedlemmer som har blitt . Smitte av HPV-virus gjennom oralsex bidrar nå til at langt flere får kreft i munn og hals, og det er blant kvinner kreftforekomsten øker.

Antall tilfeller av kreft i svelget har økt mye blant menn det siste året, viser nye tall. Over halvparten av tilfellene kan skyldes oralsex, sier . Kreft er en sykdomsklasse der unormale celler formerer seg og deler seg. Halskreft er ofte delt i to kategorier: farynealkreft, som dannes i svelget, eller farynks . Symptomer på kreft i munn, spiserør eller strupe er blødninger fra nese eller munn over lengre ti sår som ikke vil gro, kul på halsen, problemer med å svelge . Inndeles ofte etter lokalisasjon av primærsvulsten i orofarynx (bakre del av munnsvelget), nasofarynx (nesesvelget), . Hode- og hals-kreft (HHK) er en gruppe krefttyper som kan oppstå i øvre luftveier,.

Den populære artisten fikk påvist kreft i svelget, før han opplevde at tykktarmen sprakk. Nå takker han sykehuset hjemme i Namsos for at han . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kraftig økning av kreft i svelget blant menn det siste året, over halvparten er HPV relatert i følge Kreftregisteret. Hode- og halskreft er en betegnelse på ondartede svulster som utgår fra nese og bihuler, leppe, munnhule, svelg, strupehode eller spyttkjertler.

Kreft i området kan oppstå i bihuler, nese, øre, munnhule (gane, munngulv, kinnslimhinne, spytt- kjertler og tunge), strupehode og svelg.