Close

Kortison behandling

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok . BufretLignendeSelv om det er god dokumentasjon på effekt, er man ofte tilbakeholden med kortisonbehandling siden det dreier seg om en permanent tilstand.

Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker . En kortvarig – kur- med kortison vil sjeldne gi bivirkninger. Hvis du får bivirkninger etter at du påbegynner en kortisonbehandling er det veldig . Ved betennelse i øynene, vil øyedråper som inneholder kortison virke dempende. Ved øyelidelser er det viktig å begynne med behandling så . Kortison er en av de kraftigste betennelsesdempende stoffene vi kjenner og brukes. Disse egenskapene gjør at kortison egner seg i behandlingen av en rekke . Prednisolon er et kraftig betennelsesdempende legemiddel der innholdet er et kortison i. Pasientinformasjon vedrørende behandling med kortisoninjeksjoner.

Kortison er et kunstig framstilt hormon som normalt . Behandling med prednisolon er ikke uten bivirkninger, og ved mild sykdom kan bivirkningene overgå.

Kortisontabletter hører ikke hjemme i behandling av bronkitt eller bihulebetennelse og er heller. Kortisonbehandling skal alltid styres av lege! Kortison sprøyter blandes vanligvis med et bedøvelsesmiddel.

Dersom injeksjonen fører til bakteriell infeksjon, er rask behandling nødvendig for å unngå . Iblant må man prøve seg frem til en behandling som fungerer. Nesespray med kortison (glukokortikoider) kan hjelpe mot allergi. Da vil behandling med kortison via injeksjon være en trygg og effektiv behandlingsmetode. Men inngående kunnskap om virkning og bivirkninger er avgjørende . Kortisonbehandling fører til at skjelettet mister kalk. Kalk er nødvendig for å ha et sterkt skjelett.

Enkelte kan derfor bli beinskjørhet ved store doser over lang tid. Behandlingen kan foregå både poliklinisk og ved innleggelse og gis av sykepleier. Du vil først få lagt inn en venekanyle i en blodåre på hånd eller arm. I dag vet vi at tidlig igangsatt behandling etter første attakk kan forhindre skader i sentralnervesystemet (CNS) og bremse sykdomsforløpet. Behandling av attakker, kortison ved alvorlige attakker. Obs: Allergisk kontaktdermatitt mot et kortison er vanskelig å oppdage.

Mistanke oppstår når behandlingen svikter eller pasienten får hurtige tilbakefall. Ofte har eksemet tendens til å blusse opp igjen. Da skal du ikke avslutte behandlingen, men fortsette å bruke kortisonkremen en til to ganger i . Således bør kortisonbehandling bare brukes i situasjoner der en ikke kommer i mål med annen behandling og der det er behov for rask .