Close

Konsekvenser av underernæring hos eldre

Tema: Geriatri – Underernæring er vanlig hos eldre pasienter i institusjon. Effekten av underernæring kan være alvorlige og . Det vitenskapelige grunnlaget for å vurdere forekomst og konsekvenser,.

Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer. Pasientgrupper som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, enslige,. Helsearbeidere har for liten tid og vet for lite til å håndtere underernæring hos eldre.

Nå skal forskere finne ut hvorfor de eldre går ned i vekt.

I Smedshaugs artikkel pre- senteres de nye retningslinjene. Karen Bjøro, Ph sykepleier og redaktør. Underernæring forekommer også ofte blant pasienter som legges inn i sykehus.

Dette kan få store konsekvenser for pasientene. Mange eldre har for eksempel for lite D- og C-vitamin. Postoperative komplikasjoner og dødelighet i forbindelse med operasjoner er større hos pasienter med nedsatt . Det finnes mange ulike årsaker til vekttap og påfølgende underernæring hos eldre.

En vanlig årsak til at eldre spiser lite mat er redusert appetitt. For pasienter eldre enn år legges det til score.

Anbefalt daglig proteininntak hos voksne pr. Nordiske studier viser at underernæring kan påvises hos 20– av. Problemet synes størst hos eldre pasienter, pasienter med maligne. Tross den reduserte appetitten og det lave energi behovet vi ser hos eldre er fremdeles behovet for vitaminer og . Underernæring oppstår når næringsinntaket er mindre enn behovet, enten ved at behovet øker eller at inntaket reduseres. Bakgrunn: Eldre personer med hukommelsestap er svært utsatt for underernæring. Tidligere studier har i hovedsak fokusert på pasienter som . Egenkontrollverktøy til kommunene for å kartlegge underernæring hos eldre.

Noe er årsak – noe er konsekvens av underernæring). Logopeder og ernæringsfysiologer i arbeid blant eldre. Konsekvenser av underernæring hos sykehjemspasienter. Forekomst, konsekvenser og årsaker til underernæring. Helsemessige konsekvenser av underernæring.

Gjennomgang av retningslinjene og hva slags konsekvenser vil de ha i praksisfeltet. Målgruppen er helsepersonell som jobber med voksne og eldre i hele spesialist-. Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem . Underernæring har betydelige kliniske konsekvenser som økt dødelighet,. Tidlig diagnose og behandling av underernæring anbefales, særlig for eldre .