Close

Inkontinensutstyr på blå resept

Noe forbruksmateriell tas ut av blåreseptordningen. For brukere som har blå resept på inkontinensutstyr, vil ikke truser, kompresser, saltvann eller truseinnlegg . Det er et generelt krav for all refusjon på blå resept at det er behandling av en sykdom som. Inkontinensutstyr (§ 5) må spesifiseres ved at legen oppgir hvilken . Dersom du trenger urinabsorberende hjelpemidler i mer enn måneder per kalenderår, kan du få inkontinensutstyr på blå resept. Som dekkes av rikstrygdeverket på blå resept. Vi har over 1års erfaring på levering av blåreseptvarer og sykepleieartikler, og har siden 19bistått personer i Norge . Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom.

Bleier får du på blå resept, det vil si at du bare betaler egenandel. Når vi stempler med inkontinensutstyr og skriver på + pants på resepten kan du kjøpe alle . En rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept. Disse fremgår av blåreseptforskriften §§ og med . Blåresept fra en lege gir deg rett til å få dekket deler av kostnadene for produktene.

Jeg har fått mange henvendelser om man virkelig har rett på de våtserviettene på blå resept, og det har man!