Close

Høy b12 verdi hos barn

Rekvirentene ønsker hjelp til tolkning av høye B12-verdier. Vitamin Ber en gruppe komplekse forbindelser som bl. Ved ekstremt høye verdier hos ikke-substituerte pasienter bør pasienten utredes .

Dere skal slappe av, og ikke tenke på B1 ikke kontrollere verdien, og ikke. Vi ser ofte høye verdier av Bog Bhos barn, og dette er positivt da det tyder på at både kostholdet og tarmfunksjonen er tilfredsstillende. Min datter på snart år har fått påvist høyt Bnivå. Legen mente at Bverdien måtte følges opp med ny prøve etter uker, da det i noen .

Vitamin B1 kobalamin, er et vannløselig vitamin; Kobalamin er nødvendig som kofaktor for to. Nå går jeg på Tetralysal for behandling av det, etter besøk hos hudlege. Spørsmålet er om mangel på vitamin E og D samt høy Bskaper ubalanse i kroppen og. De siste mnd har jeg vært hos legen og fått Binj. Fikk beskjed av legen å ta en hver mn har nå tatt stk siden januar.

Vitamin Btilskudd vil ikke føre til forhøyet Bi blodet. Ifølge Amphia Hospital studien, forhøyede verdier er forårsaket av kobalamin . Bortsett fra vitamin Bog folat, er mangel på de andre B-vitaminene meget sjelden i Norden. B Biotin, Vekstproblemer og nevrologiske symptomer hos barn.

Forhøyet homocystein kan i tillegg ses ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, .