Close

Hvordan får man hjernehinnebetennelse

Men man kan også få hjernehinnebetennelse uten at man har vært syk først. Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan forårsakes av både bakterier og virus, men. Sykdommen kan utvikle seg svært hurtig fra minutter til timer, og kan få .

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen, mens. Omtrent prosent av de som har hatt hjernhinnebetennelse får varige. Her finner du artikler om hvordan det er å leve med ulike tilstander og sykdommer . Både barn og voksne kan få hjernehinnebetennelse.

Hvordan stiller legen diagnosen meningitt? Lær deg symptomene på hjernehinnebetennelse hos barn og ungdom. Noen ganger går det bare få timer fra de første symptomene oppstår . Infeksjonen skyldes vanligvis bakterier eller virus. Bakteriell hjernehinnebetennelse er en farlig sykdom som utvikler seg i løpet av få timer, . Både bakterier og virus kan gi hjernehinnebetennelse, men den mest fryktede varianten skyldes meningokokkbakterien.

Noen pasienter, men ikke alle, får et karakteristisk utslett i form av underhudsblødninger (petekkier), som ikke blekner når man presser et glass mot dem. Tenk over hvordan du beskriver barnet ditt. Bakterier gir vanligvis mange celler i spinalvæsken, det vil si en purulent meningitt.

Virus gir alltid serøs meningitt med få celler. For å minske faren for å bli smittet av hjernehinnebetennelse i russetida anbefales følgende: Ta deg tid til å sove ut! Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å få behandling tidlig. Vaksine anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiringen, . Det er få tilfeller av hjernehinnebetennelse i Norge hvert år. Hovedgrunnen til dette er at alle barn i Norge får tilbud om to vaksiner mot hjernehinnebetennelse . Tid fra smitte til man får de første symptomene (inkubasjonstid) er ofte 4-dager.

Prognosen (hvordan det går) ved hjernehinnebetennelse er . Virus er hyppigste årsak til både hjernehinnebetennelse og. I noen få tilfeller fører smitten til at det oppstår sykdom, hjernehinnebetennelse. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt av de som får sykdommen dør.

I løpet av få timer kan den utvikle seg dramatisk. Regner med jeg skal få meg sjekket for hjernehinnebetennelse. I begge tilfeller kan man få feber og hodepine, dertil lysskyhet, nedsatt bevissthet, utslett og. Hvordan kommer bakteriene seg inn i hjernen? Et annet karakteristisk tegn er petekkier, men det er ikke alle som får disse.

Det er viktig å søke lege raskt dersom man mistenker meningitt, da letaliteten ligger . Legene er ikke sikre på hvordan dette skjer. Nyfødte som får hjernehinnebetennelse av GBS-infeksjon vil kunne få varige nerveskader. Smittsom hjernehinnebetennelse – informasjon til russen.

Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.