Close

Hva menes med kvaliteten på et legemiddel

Med kvalitet menes i denne forskrift den helhet av egenskaper og kjennetegn som . Spesifikasjoner for legemidler som ikke er farmasøytiske spesialpreparater. Et legemiddel eller medikament er et farmasøytisk produkt som kan forebygge,. En oversikt over hva som er regnet som legemidler i Norge finnes i forskrift om.

Kravene til dokumentasjon av et naturlegemiddels kvalitet tilsvarer kravene for . Bedre pasientsikkerhet og kvalitet er førende for virksomheten i Sykehusapotekene HF.

Det er menneskelig å feile, men det er viktig å lære av feilene man gjør. Det er derfor viktig at legemidler har høy kvalitet og er så effektive og sikre som mulig. Hva menes med nytte versus risikobalanse?

Prosedyre for dobbeltkontroll bør beskrive hva som er utførers. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,. Informasjon om hvilke studier som skal godkjennes, hva som skal legges. Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker med tilhørende veiledning.

Apoteket kan bare bytte legemidler når Statens legemiddelverk garanterer at. Her kan du lese mer om bakgrunnen for dette, og hva du bør tenke på.

Disse medisinene tilfredsstiller de samme strenge kravene til kvalitet som alle andre .