Close

Hva gjør mineraler i kroppen

Fagstoff: Mineralene er, som vitaminene, nødvendige for mange prosesser i kroppen vår. I motsetning til vitaminene er flere mineraler viktige byggesteiner i kroppen. Særlig skjelettet er avhengig av mineraltilførsel.

Mineraler er også viktig for at nervesystemet og musklene skal. Les mer om de viktigste mineralene og hvor du finner dem. Mineraler er faktisk like viktig som vitaminer, og kroppen er helt avhengig av dem. Men hva slags ved skal man fyre med – og hva .

Mineraler er uorganiske stoffer som kroppen selv ikke klarer å produsere. Mineraler er mineralstoffer man trenger mye av, slik som kaslium og magnesium, mens sporstoffer er mineralstoffer kroppen trenger mindre enn 1mg av . Kroppen må tilføres mikronæringsstoffer for å fungere optimalt. Mens vitaminene er organiske forbindelser er mineraler og sporstoffer uorganiske grunnstoffer.

Man skiller gjerne mellom mineralstoffer som kroppen trenger tilført i større mengder, og. Eksempler på mikromineraler er jern, selen og sink. Mineraler er fellesbetegnelse på grunnstoff som finnes i kroppen og som oftest må tilføres gjennom maten vi spiser.

Vitaminer er nødvendige for at kroppen skal kunne oppta næring fra maten – de er. Daglig inntak av mineraler er helt nødvendig, siden kroppen ikke kan .

Her får du oversikt over viktige vitaminer og mineraler. På de enkelte artiklene finner du nyttig informasjon om hvem som trenger hva, og hvor mye man bør få i seg per. Vitamin Ber nødvendig for forbrenningen av karbohydrat i kroppen.

Menneskekroppen trenger vitaminer og mineraler for å overleve. Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er .