Close

Hva er hiv symptomer

Det tar lang tid før hiv-infeksjon bryter ut for fullt, men noen få uker etter at smitten er overført, er det vanlig. Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet hiv-infeksjon. Hiv er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus eller menneskelig.

Asymptomatisk hivinfeksjon Deretter er de fleste uten symptomer i mange år. Hva slags behandling fins det mot hivsykdom? Hva slags oppfølging får jeg hvis jeg tar en hivtest? Hiv-infeksjon kan utvikle seg videre til aids, en livstruende sykdom som karakteriseres av immundefekter, stadige infeksjoner, utvikling av kreft og symptomer fra . De fleste som har hiv har blitt smittet ved ubeskyttet sex med en person som er. Smittede får sjelden symptomer, og det er derfor ikke mulig å vite om man er . HIV angriper noen av de cellene som spiller en avgjørende rolle i det.

Men selv om man ikke har symptomer, kan man fortsatt smitte andre. Men jeg var litt urolig for at det ikke gikk over og lurte på hva det var. Og ved akutt hiv infeksjon, har man sterkere symptomer enn forkjølelse, . Symptomene er kroppens første reaksjon mot hiv, varer en ukes tid og forsvinner av seg selv uten . Dette kalles akutt eller primær hiv-infeksjon. Vanlige symptomer er feber, vondt i halsen, forstørrede .

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt virus. De fleste som har hiv, har fått det som følge av ubeskyttet sex med en infisert . Hvert av symptomene kan i seg selv være uttrykk for andre sykdommer. Den eneste måten å være sikker på at dette er symptomer på hiv, er å ta en hiv-test. Det er få symptomer på HIV-infeksjon som forekommer hos kvinner som ikke.

HIV er kjent som AIDS-viruset, men hva det egentlig står for er humant . En hivsmittet trenger ikke å ha symptomer på smitte i det hele tatt. De fleste som er hivsmittet er friske og uten symptomer i flere år. Hvordan bryter viruset ned kroppens immunforsvar, og hva innebærer det?

Det er vanlig å dele inn hiv-infeksjonen i fire faser ut fra symptomer og tegn på sykdom. To til fire uker etter at man er smittet med hiv, er det . Det kan gå flere år fra man smittes til symptomer oppstår. De vanligste symptomene i den tidlige fasen, såkalt primær HIV-infeksjon, er feber, vondt . Hivtest; Symptomer på hiv og aids; Behandling av hiv og aids; Når bør du kontakte lege?