Close

Hva er antibiotikaresistens

Hva betyr det at en bakterie er resistent mot antibiotika? Det finnes to typer av antibiotikaresistens, naturlig og ervervet resistens. Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke blir svekket eller utryddet når man trenger antibiotika for å .

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Ervervet antibiotikaresistens er nært knyttet til bruk av antibiotika. Internasjonal betydelig økning av antibiotikaresistens.

Om vi hadde studert omgivelsene våre med mikroskop ville vi sett at vi er omgitt av bakterier og sopp. Antibiotikaresistens er en type resistens hvor en mikroorganisme motstår virkningen av antibiotika. Det skilles mellom naturlig resistens og ervervet resistens. En mye brukt klinisk definisjon er å anse en bakteriestamme som resistent når den tolererer en antibiotikakonsentrasjon som er . Vi har gjort noen forhåndsundersøkelser for å se hva vi kan forvente.

Vårt inntrykk er at de fleste er klar over at antibiotikaresistens er en stor . Ulike former for antibiotikaresistens oppstår hele tiden i naturen.